DPF FILTER

Zašto su uvedeni DPF filteri u razvijenim zemljama?


Već početkom osamdesetih godina prošlog veka u SAD-u uveden je propis da većina radnih mašina mora posedovati filter tvrdih čestica. Pre toga je uočeno da čestice čađi koje nastaju kao produkt sagorevanja dizel motora imaju veoma štetan uticaj po životnu sredinu čoveka. Istraživanjem je utvrđeno da je grafitna struktura čađi veoma opasna po čoveka. Veličina čestice od svega 1 do 5µm može pogubno uticati na organe za disanje.

Postavljene su norme koje propisuju da koncentracija čađi u vazduhu veća od 5 nanograma/m3 predstavlja zonu industrijskog zagađenja vazduha, a u slučajevima da je koncentracija veća od 50 nanograma/m3 smatra se katastrofalnom po vazduh. Pošto su motorna vozila jedan od najvećih zagađivača životne sredine, uveđene su norme na osnovu kojih je propisano koliko jedno vozilo sme da ispusti čađi u atmosferu.

Iz godine u godinu ove norme se pooštravaju. Tako je Evropska Unija uvela propise o dozvoljenoj emisiji određenih čestica za većinu tipova motornih vozila uključujući automobile, kamione, traktore, vozove, slicne mašine i barže, ali ova ograničenja ne važe za brodove na moru i avione.

SERVIS DPF FILTERA BEOGRAD


Pranje/čišćenje filtera inovativnim postupkom u zatvorenom sistemu mašine koja je osmišljena isključivo za čišćenje DPF filtera bez gubljena garancije uklanja PM10 čestice, naslage od ulja, prljavštinu i cerium čestice. Zbog prisutnosti sumpora i ostalih nečistoća u gorivu, problemi sa DPF ili FAP filterima su ne tako retki.

Za regeneraciju filtera je potrebno da se postigne odgovarajuća temperatura koja aktivira sagorevanje nečistoće u celosti, a zbog gradske vožnje se ta temperatura ne postiže i filter vremenom prestane da vrši svoju funkciju. Neredovno održavanje vozila tj. sistema za sagorevanje goriva, turbine, dizni, egr ventila, grejača, dodatno skraćuju njihov radni vek.

Najčešća praksa rešavanja ovog problema je uklanjanje DPF ili softversko zaobilaženje što nije preporučljivo iz sledećih razloga:

  • ukoliko odstranite DPF filter gubite svaku EURO normu i na tehničkom pregledu se tretira kao auto proizveden pre implementacije samog DPF-a,
  • automobil bez DPF-a ima manju tržišnu vrednost,
  • uklanjanje DPF-a je potencijalni uzrok kvara turbine jer se nalazi odmah iza nje i nema podpritiska koji DPF stvara, a može se desiti da turbina pregori,
  • upravljanje automobilom bez DPF-a je zabranjeno u zemljama EU,
  • uklanjanjem DPF-a se uklanjaju senzori koji kontrolišu potrošnju goriva pri većoj brzini i većem broju obrtaja i
  • zakon predviđa uvođenje propisa gde će vlasnik automobila sa EURO 3, 4, 5 normama morati da poseduje katalizator ili DPF filter.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate.

Kontakt

063 667 692