Proces čišćenja

Mašinsko profesionalno čišćenje DPF filtera

Mašinsko čišcenje DPF filtera je postupak u kojem se efikasnost DPF/FAP (EURO 6) kod svih vozila putničkog, autobuskog i tertnog programa vraća na 98% novog. Ceo proces čišcenja se obavlja na jednoj mašini i traje 120 minuta (zajedno sa sušenjem).

Metoda koja obezbeđuje oporavak prvobitne efikasnosti DPF-a i bolji je u poređenju sa svim ostalim metodama čišcenja na tržištu.

01.

Vizuelni pregled stanja filtera

02.

Video pregled - kamerom

03.

Kompjutersko ocitavanje nivoa zaprljanosti

04.

Čišćenje DPF-a

05.

Sušenje DPF-a

06.

Kontrolni test sa rezultatima

dpf ciscenje

dpf servis

Prvi servis u Beogradu za mašinsko pranje DPF/FAP filtera i katalizatora.